ภูเขาสูง เขื่อนสวย รวยผลไม้ ไร้อาชญากรรม คุณธรรมล้ำเลิศ ต้นกำเนิดเสาหลักเมือง 01

ข้อมูลและที่ตั้งบริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด

ตำแหน่งทางสังคม
1. รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2561 - 2563
2. รองประธานสมาพันธ์ ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคเห่งประเทศไทย ปี 2560 - 2562
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรและภาคใต้ตอนบนเขต10
    (ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี)
ปี 2558 - 2563
4. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร ปี 2557 - 2560
5. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้า จังหวัดชุมพร  
6. นายกสโมสรโรตารีชุมพร ปีบริหาร 2558 ปีบริหาร 2558 - 2559
7. ผู้ทรงคุณวุฒิกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3  
8. ผู้ทรงคุณวุฒิกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
ตัวแทนบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
อบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี อบรมภาษาอาเซียนและภาษาสากล การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ หนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ภ.พ.20
0865554000251 0865554000251 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
     
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ทะเบียนพาณิชย์อีเล็คทรอนิกส์
ททท. 44/00272 สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  
 
บจ. สยามคาตามารัน สาขาชุมพร
212 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ 081-5366808, 088-7583279,
077-553123 โทรสาร 077-553234

เว็บไซต์: www.siamcat-chiewlarntours.com
แฟนเพจ: www.facebook.com/siamcat.chiewlarntours
อีเมล์: siamcatamaran@gmail.com
 
 
บจ. สยามคาตามารัน สาขาเขื่อนเชี่ยวหลาน (ตรงข้ามบ้านตาตุก)
680/3 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230
รายละเอียดการเดินทางไปบริษัท สยาม คาตามารัน สาขาเขื่อนเชี่ยวหลาน

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กรณีประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการใช้บริการเรือทัวร์ซึ่งรวมอยู่ในแพ็คเกจทัวร์
สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บในขณะใช้บริการ
เรือทัวร์ได้ตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร(ภาคบังคับ)
.......................................................................................................................................................................................
กรณีประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการใช้บริการรถรับส่งซึ่งรวมอยู่ในแพ็คเกจทัวร์
สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บ ในขณะใช้บริการรถรับส่งของทางบริษัททัวร์จากบริษัทที่รับทำประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(ภาคบังคับ)
.......................................................................................................................................................................................
กรณีวงเงินที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกินความคุ้มครองที่ซื้อประกันภัยไว้
สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินจากความคุ้มครองได้ ดังนี้
1.บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัย ตามกรมธรรม์ (ภาคสมัครใจ)
2.และหรือบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัย ตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว เลขที่ 0010/PT51-18-060294
3. และหรือบริษัทสยามคาตามารัน จำกัด โดย นายสุวารินทร์ มยาเศส กรรมการผู้จัดการ
.......................................................................................................................................................................................


กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทุกกรณี
กรุณาติดต่อ

น.ส.ปัทมา ชุมวรฐายี โทร. 083-1765607
นายสุวารินทร์ มยาเศส
โทร. 081-5366808

.......................................................................................................................................................................................


   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

 

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-chiewlarntours.com